.

Opis:
Urodzony w 1975 roku w Polsce, z wykształcenia inżynier mechanik. Zainteresowany głownie fotografią architektury i aktem. Lubi płytką głębie ostrości. W fotografii architektury zafascynowany idealną symetrią detali. Lubi gotyckie sklepienia. Rzucił fotografię cyfrową jakiś czas temu i teraz robi zdjęcia aparatem tradycyjnym. Zafascynowany fotograficznymi procesami pierwotnymi. Ze słodyczy najbardziej lubi śledzie...

Born in 1975, Poland. Graduated in mechanical engineering faculty. Interested in architectural and nude art photography. Likes narrow depth of field in human shots, and ideal symmetry in architectural photography. Quit digital few years ago, and now shoots with traditional cameras. Fascinated in early and unusual photographic processes. Likes herrings as a sweets most.
Oglądane:
8792 razy

Wszelkie prawa zastrzeżone. Obrazy nie mogą być reprodukowane w żadnej formie bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich, wyrażonej na piśmie.
Powered by singapore | Zaloguj się